GÓI DỊCH VỤ PHÒNG PHÁP CHẾ THUÊ NGOÀI

Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh, phát sinh rất nhiều hoạt động, giao kết được pháp luật điều chỉnh. Giao kết giữa những cổ đông góp vốn với nhau, giao kết giữa doanh nghiệp với người lao động, với khách hàng, đối tác và với cơ quan quản lý nhà nước.

Quyền được hiểu biết và tuân thủ pháp luật là yêu cầu chính đáng của doanh nghiệp để một mặt có thể vận dụng vào kinh doanh cũng như phòng tránh được những rủi ro về mặt pháp lý. Dịch vụ Phòng pháp chế thuê ngoài – Tư vấn pháp lý thường xuyên sẽ là một lựa chọn đúng đắn cho những doanh nghiệp muốn kinh doanh Đúng Luật, An Toàn và Chuyên Nghiệp.

GIÁ TRỊ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ PHÒNG PHÁP CHẾ THUÊ NGOÀI

  • Sự an tâm khi có vướng mắc pháp lý phát sinh sẽ có Luật sư tư vấn, giải đáp thắc mắc;
  • Quý khách hàng được cung cấp văn bản pháp luật mới;
  • Nắm vững kiến thức pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

  • Khách hàng được cung cấp bản tin cập nhật văn bản pháp luật mới bằng tiếng Việt định kỳ mỗi tháng 01 (một) lần;
  • Được cung cấp văn bản pháp luật bằng tiếng Việt theo yêu cầu của quý khách;
  • Khách hàng được tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật doanh nghiệp (rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; biên bản họp, quyết định của doanh nghiệp; các quy định liên quan đến nội quy, quy chế công ty; các thông tin về điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp);
  • Khách hàng được tư vấn, giải đáp thắc mắc về lao động (các quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc; nội quy lao động, thỏa thuận lao động tập thể; thang lương, bảng lương; quy chế tiền lương, thưởng; các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; các quy định liên quan đến đóng kinh phí công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp);
  • Khách hàng được tư vấn, giải đáp thắc mắc về hợp đồng thương mại (các quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng đại lý, hợp tác kinh doanh; các quy định về loại hợp đồng thương mại khác);
  • Khách hàng được tư vấn về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh quý khách tại Việt Nam.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu.

Bước 2

Tìm hiểu và khai thác kỹ mong muốn, yêu cầu của từng khách hàng.

Bước 3

Tư vấn và thống nhất Gói dịch vụ phù hợp.

Bước 4

Sắp xếp lịch tư vấn trực tiếp.

Bước 5

Cung cấp văn bản pháp luật; tư vấn, giải đáp thắc mắc theo yêu cầu của khách.